Успеваемост на прогнозите

Прогнози Познати % Ср. коеф
78 49 62.82 1.77
Обосновани Прогнози Познати % Ср. коеф
3 2 66.67 1.73

Седмица 05-12

Прогнози Познати % Ср. коеф
15 11 73.33 1.67
Обосновани Прогнози Познати % Ср. коеф
1 0 0 0.00

Седмица 13-19

Прогнози Познати % Ср. коеф
19 11 57.89 1.58
Обосновани Прогнози Познати % Ср. коеф
1 1 100 1.70

Седмица 20-26

Прогнози Познати % Ср. коеф
25 17 68.00 1.89
Обосновани Прогнози Познати % Ср. коеф
1 1 100.00 1.75

Седмица 27-31

Прогнози Познати % Ср. коеф
19 10 52.63 1.85